O nama

Ekspertiza

Na svakom predmetu radi tim profesionalaca koji se u potpunosti zalaže za Vas.

Društvo Ekspertiza d.o.o bavi se posredovanjem i realizacijom Vaših prava u oblasti naknade materijalne i nematerijalne štete. Ekspertiza d.o.o. je među prvim pravnim licima koja su registrovana za obavljanje vještačenja i zastupanja.

Naš tim čini više od 30 visoko kvalifikovanih stručnjaka; pravnika, vještaka svih struka i advokata koji Vam na osnovu dvadesetogodišnjeg iskustva garantuju da će Vaša prava biti ostvarena u potpunosti u najkraćem roku. Raspolažemo sa najsavremenijim programima za analizu i proračun u 3D (Audatex, Virtual Crash3) kao i ostalim potrebnim alatima.

Na svakom predmetu radi tim profesionalaca koji se u potpunosti zalaže za Vas.