Usluge

Naknada štete ne treba predstavljati problem

Povrijeđeni ste u saobraćajnoj nezgodi? Učestvovali ste kao vozač, suvozač, putnik ili pješak a trebate naplatiti štetu? Ekspertiza d.o.o. sa svojim stručnim i kvalifikovanim osobljem Vam stoji na raspolaganju da zajedno najbrže i najpovoljnije po Vas naplatimo štetu.

  • Naši eksperti koji su specijalizovani za saobraćajne nezgode će posredovati za Vas u postupcima naplate štete
  • Vještaci medicinske struke će Vam pomoći pri kompletiranju neophodne medicinske dokumentacije, liječenju i sugerisanju daljih postupaka u vezi Vaših povreda
  • Vještaci saobraćajno-tehničke struke će Vam pomoći u stručnoj analizi saobraćajne nezgode uz sugestije za dalje postupanje
  • Vještaci mašinske struke (motori i motorna vozila) će profesionalno procijeniti vrstu i visinu štete na Vašem vozilu
  • Vještaci ekonomske struke će biti angažovani u što bržoj i kvalitetnijoj naplati Vaših potraživanja

Postupak naplate štete počinje potpisivanjem ugovora o pružanju usluga. Angažovanjem našeg ekspertskog tima u najkraćem roku realizujemo Vaše zahtjeve, sa najpovoljnijim iznosom nadoknade štete za Vas.

Sve informacije potrebne za pokretanje postupka možete dobiti od našeg tima dolaskom u naše poslovne prostorije ili pozivom na naš kontakt telefon. Ukoliko niste u mogućnosti posjetiti nas, mi možemo doći do Vas.

Ekspertiza d.o.o. finansira cijeli postupak nadoknade štete te u slučaju neuspješne realizacije naplate snosimo sve troškove postupka. Zajednički cilj je da u što kraćem roku naplatimo pretrpljenu štetu u što većem iznosu. Tek sa realizacijom Vašeg zahtjeva i uplatom od strane osiguranja, zaštitnog fonda ili štetnika Vi pokrivate naše troškove poslovanja i isplaćujete ugovorenu naknadu.

Vještačenje

Vještačenje je stručni nalaz i mišljenje o nekom događaju od strane sudskog vještaka čiji elaborat može služiti za stručne potrebe kao i biti dokaz na sudu u slučajevima kada je to potrebno radi utvrđivanja ili razjašnjenja činjenica u postupku.

Tim Ekspertiza d.o.o. čini više od 30 sudskih vještaka iz raznih oblasti (saobraćaj, mašinstvo, medicina, elektrotehnika, arhitektura, građevina, geodezija, ekonomija, poljoprivreda, šumarstvo, kriminalistika i procjena vrijednosti kulturno-historijskog naslijeđa).

Radimo sa najsavremenijim programima za simulaciju saobraćajnih nezgoda kao što su Virtual crash3D i PC crash koji na veoma lak i jednostavan način mogu da prikažu sam tok Vaše saobraćajne nezgode. Obračun šteta radimo u Audatex programu. Nakon detaljne analize Vašeg predmeta pokrećemo vansudske i sudske postupke naknade štete. O svim detaljima postupka i daljim koracima u radu odlučujemo zajedno uz stručno savjetovanje našeg ekspertskog tima. Dakle, svi zajedno radimo na istom zadatku, a to je Vaše zadovoljstvo.Rizik odgovornosti za naplatu predmeta je na nama. Vaše zadovoljstvo je naš zajednički cilj i naša najbolja reklama.

Izvid i procjena štete

Izvid štete je postupak snimanja-fotografisanja vozila i popisa oštećenja na vašem vozilu od strane našeg procjenitelja - sudskog vještaka. Nakon završenog fotografisanja, procjenitelj kreira popis oštećenja, i uzima potrebne informacije o oštećenom vozilu.

Procjena štete i određivanje broja sati predviđenih za popravku odvija se kroz ekspertni program Audatex, koji u sebi sadrži sve fabričke normative. Na osnovu broja šasije vozila, procjenitelj ima uvid u dijelove koji se fabrički ugrađuju na vozila kao i vrijeme potrebno za zamjenu istih.

Vještačenje

Vještačenje je stručni nalaz i mišljenje o nekom događaju od strane sudskog vještaka čiji elaborat može služiti za stručne potrebe kao i biti dokaz na sudu u slučajevima kada je to potrebno radi utvrđivanja ili razjašnjenja činjenica u postupku.

Tim Ekspertiza d.o.o. čini više od 30 sudskih vještaka iz raznih oblasti (saobraćaj, mašinstvo, medicina, elektrotehnika, arhitektura, građevina, geodezija, ekonomija, poljoprivreda, šumarstvo, kriminalistika i procjena vrijednosti kulturno-historijskog naslijeđa).

Naknada štete

Ekspertiza d.o.o. finansira cijeli postupak nadoknade štete te u slučaju neuspješne realizacije naplate snosimo sve troškove postupka. Zajednički cilj je da u što kraćem roku naplatimo pretrpljenu štetu u što većem iznosu. Tek sa realizacijom Vašeg zahtjeva i uplatom od strane osiguranja, zaštitnog fonda ili štetnika Vi pokrivate naše troškove poslovanja i isplaćujete ugovorenu naknadu.

Rizik odgovornosti za naplatu predmeta je na nama. Vaše zadovoljstvo je naš zajednički cilj i naša najbolja reklama.

Imate pitanja?

Kontaktirajte nas